Stavebnictví a zeměměřictví 

?Magisterský studijní program (7)
Geodet specialista (7)
Geograf specialista (7)
Kartograf specialista (7)
?Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Samostatný geodet (6)
Samostatný geograf (6)
Samostatný kartograf (6)
?Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Geodet (4)
Geograf (4)
Kartograf (4)
?Základní vzdělání (1)
Pomocný pracovník v zeměměřictví (1)

Paragraf Ikona paragrafu označuje regulované povolání.