Energetika 

?Magisterský studijní program (7)
Dispečer přenosové elektrické soustavy specialista (7)
Energetik specialista distribuční soustavy (7)
Energetik specialista provozu elektrárny (7)
Energetik specialista rozvoje elektrické sítě (7)
Energetik specialista řídicí soustavy (7)
Energetik specialista správy elektrické sítě (7)
Energetik specialista výroby tepelné energie (7)
Specialista energetického dispečinku (7)
Specialista měření v elektroenergetice (7)
Specialista metodik správy dat o sítích VN, NN (7)
Specialista operátor jaderné elektrárny (7)
?Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Samostatný dispečer přenosové elektrické soustavy (6)
Samostatný pracovník investic a engineeringu v energetice (6)
Samostatný technik měření v elektroenergetice (6)
Samostatný technik provozu distribuční soustavy (6)
Samostatný technik provozu elektrárny (6)
Samostatný technik provozu řídicí soustavy (6)
Samostatný technik provozu teplárny (6)
Samostatný technik rozvoje elektrické sítě (6)
Samostatný technik rozvoje teplárenství (6)
Samostatný technik rozvoje výroby elektrické energie (6)
Samostatný technik správy dat o sítích VN, NN (6)
Samostatný technolog elektrárny (6)
Samostatný technolog teplárny (6)
?Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Dispečer rozvodné elektrické soustavy (4)
Energetik technik výroby tepelné energie (4)
Kontrolor jakosti v energetice (4)
Operátor bloku tepelné elektrárny (4)
Operátor kotlů v energetice (4)
Technik energetického dispečinku (4)
Technik měření v elektroenergetice (4)
Technik provozu distribuční soustavy (4)
Technik provozu elektrárny (4)
Technik provozu řídicí soustavy (4)
Technik správy dat o sítích VN, NN (4)
Technik údržby ochran (4)
Technolog elektrárny (4)

Paragraf Ikona paragrafu označuje regulované povolání.