Elektrotechnika 

?Magisterský studijní program (7)
Elektroinženýr dispečer (7)
Elektroinženýr investic a engineeringu (7)
Elektroinženýr konstruktér měřících přístrojů (7)
Elektroinženýr konstruktér pro elektrické stroje, přístroje a zařízení (7)
Elektroinženýr pracovník řízení jakosti (7)
Elektroinženýr pro biomedicínské stroje a přístroje (7)
Elektroinženýr projektant (7)
Elektroinženýr technolog (7)
Elektroinženýr výzkumný a vývojový pracovník (7)
?Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Samostatný elektrotechnik audiovizuálních komunikačních prostředků a zařízení (6)
Samostatný technik scénického osvětlení (6)
Samostatný technik zvuku (6)
Samostatný elektrotechnik investic a engineeringu (6)
Samostatný elektrotechnik konstruktér pro elektrické stroje a přístroje (6)
Samostatný elektrotechnik manažer provozu (6)
Samostatný elektrotechnik pracovník řízení jakosti (6)
Samostatný elektrotechnik pro biomedicínské přístroje (6)
Samostatný elektrotechnik pro elektromagnetickou kompatibilitu (6)
Samostatný elektrotechnik pro elektrostatický výboj (6)
Samostatný elektrotechnik projektant (6)
Samostatný elektrotechnik projektant měřících přístrojů (6)
Samostatný elektrotechnik projektant pro automatickou identifikaci (RFID) (6)
Samostatný elektrotechnik technolog (6)
Samostatný elektrotechnik výzkumný a vývojový pracovník (6)
Samostatný elektrotechnik zkušebny elektrických strojů a přístrojů (6)
?Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Elektrotechnik audiovizuálních komunikačních prostředků a zařízení (4)
Elektrotechnik dispečer (4)
Elektrotechnik investic a engineeringu (4)
Elektrotechnik kontrolor jakosti (4)
Elektrotechnik mistr (4)
Elektrotechnik normovač (4)
Elektrotechnik pro elektrické stroje, přístroje a zařízení (4)
Elektrotechnik letadlových přístrojů (4)
Elektrotechnik měřících přístrojů (4)
Elektrotechnik pro automatickou identifikaci (RFID) (4)
Elektrotechnik zkušebny elektrických strojů a přístrojů (4)
Mechatronik (4)
Elektrotechnik pro silnoproud (4)
Elektromechanik v dole (4)
Elektrotechnik pro slaboproud (4)
Elektrotechnik projektant (4)
Elektrotechnik technolog (4)
Revizní technik chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel (4)
?Střední vzdělání s výučním listem (3)
Elektromechanik pro elektrické stroje, přístroje a zařízení (3)
Servisní mechanik „malých“ chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel (3)
Servisní mechanik „velkých“ chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel (3)
Elektromechanik pro silnoproud (3)
Elektromechanik pro slaboproud (3)
?Základní vzdělání (1)
Montážní a pomocný pracovník v elektrotechnice (1)

Paragraf Ikona paragrafu označuje regulované povolání.