Sociální služby 

?Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Související jednotky práce
Karierový poradce (6)
Kariérový poradce pro ohrožené, rizikové a znevýhodněné skupiny obyvatel (6)
?Odborné specializace, pomaturitní vzdělání (5)
Interkulturní pracovník (5)
?Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Koordinační pracovník v sociální oblasti (4)
?Střední vzdělání; Střední vzdělání s výučním listem (2)
Romský asistent (2)

Paragraf Ikona paragrafu označuje regulované povolání.