Techničtí a odborní pracovníci

31 Techničtí a odborní pracovníci v oblasti vědy a techniky
311 Technici ve fyzikálních a průmyslových oborech
3113 Elektrotechnici a technici energetici
Samostatný elektrotechnik pro elektromagnetickou kompatibilitu (6)
31132 Elektrotechnici a technici energetici projektanti, konstruktéři
Samostatný elektrotechnik projektant měřících přístrojů (6)
Samostatný elektrotechnik projektant pro automatickou identifikaci (RFID) (6)
Elektrotechnik pro automatickou identifikaci (RFID) (4)
Elektrotechnik projektant (4)
31133 Elektrotechnici a technici energetici technologové, normovači
Technolog elektrárny (4)
Elektrotechnik pro automatickou identifikaci (RFID) (4)
Elektrotechnik technolog (4)
Elektrotechnik normovač (4)
31134 Elektrotechnici a technici energetici přípravy a realizace investic, inženýringu
Elektrotechnik investic a engineeringu (4)
31135 Elektrotechnici a technici energetici kontroly kvality, laboranti
Kontrolor jakosti v energetice (4)
Elektrotechnik zkušebny elektrických strojů a přístrojů (4)
Elektrotechnik kontrolor jakosti (4)
31136 Elektrotechnici a technici energetici přístrojů, strojů a zařízení
Technik provozu distribuční soustavy (4)
Technik provozu řídicí soustavy (4)
Technik údržby ochran (4)
Technik provozu elektrárny (4)
Samostatný elektrotechnik audiovizuálních komunikačních prostředků a zařízení (6)
Elektrotechnik pro elektrické stroje, přístroje a zařízení (4)
Elektrotechnik letadlových přístrojů (4)
Elektrotechnik měřících přístrojů (4)
31137 Technici dispečeři v elektrotechnice a energetice
Dispečer rozvodné elektrické soustavy (4)
Technik energetického dispečinku (4)
Elektrotechnik dispečer (4)
31138 Revizní technici v elektrotechnice a energetice
Revizní technik chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel (4)
31139 Ostatní elektrotechnici a technici energetici
Technik správy dat o sítích VN, NN (4)
Technik měření v elektroenergetice (4)
Samostatný elektrotechnik pro biomedicínské přístroje (6)
Elektromechanik pro slaboproud (3)
Elektromechanik pro silnoproud (3)
Elektrotechnik pro silnoproud (4)
Elektrotechnik pro slaboproud (4)
3114 Technici elektronici
31143 Technici elektronici technologové, normovači
Elektrotechnik pro automatickou identifikaci (RFID) (4)
31146 Technici elektronici přístrojů, strojů a zařízení
Mechatronik (4)
3118 Technici kartografové, zeměměřiči a pracovníci v příbuzných oborech
31181 Technici kartografové
Kartograf (4)
31182 Technici zeměměřiči
Geodet (4)
31183 Technici geografové
Geograf (4)
3119 Technici v ostatních průmyslových oborech
31193 Technici technologové, normovači v ostatních průmyslových oborech
Obalový technik (4)
312 Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti těžby, výroby a stavebnictví
3121 Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti těžby, hutní výroby a slévárenství
31211 Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti těžby
Vedoucí týmu (4)
31212 Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti hutní výroby
Vedoucí týmu (4)
31213 Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti slévárenství
Vedoucí týmu (4)
3122 Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství)
31221 Mistři a příbuzní pracovníci v elektrotechnice a energetice
Vedoucí týmu (4)
Elektromechanik v dole (4)
Energetik technik výroby tepelné energie (4)
Elektrotechnik mistr (4)
Elektromechanik pro elektrické stroje, přístroje a zařízení (3)
31222 Mistři a příbuzní pracovníci v elektronice
Vedoucí týmu (4)
31223 Mistři a příbuzní pracovníci ve strojírenství
Vedoucí týmu (4)
31224 Mistři a příbuzní pracovníci v chemii, farmacii a potravinářství
Vedoucí týmu (4)
31225 Mistři a příbuzní pracovníci v dřevařství, papírenství a polygrafii
Vedoucí týmu (4)
31226 Mistři a příbuzní pracovníci v textilní a kožedělné výrobě a v obuvnictví
Vedoucí týmu (4)
31227 Mistři a příbuzní pracovníci ve sklářství, výrobě keramiky a bižuterie
Vedoucí týmu (4)
31228 Mistři a příbuzní pracovníci v gumárenství a plastikářství
Vedoucí týmu (4)
31229 Mistři a příbuzní pracovníci v ostatní výrobě
Vedoucí týmu (4)
3123 Mistři a příbuzní pracovníci ve stavebnictví
31230 Mistři a příbuzní pracovníci ve stavebnictví
Vedoucí týmu (4)
313 Operátoři velínů
3131 Operátoři velínů na výrobu a rozvod elektrické energie a tepla
31311 Operátoři velínů na výrobu a rozvod elektrické energie
Operátor bloku tepelné elektrárny (4)
314 Technici v biologických oborech a příbuzných oblastech
3141 Technici a laboranti v biologických a příbuzných oborech (kromě zdravotnických)
31414 Technici v oboru ekologie
Technolog recyklace (4)
33 Odborní pracovníci v obchodní sféře a veřejné správě
331 Odborní pracovníci v ekonomických a příbuzných oborech
3313 Odborní pracovníci v oblasti účetnictví, ekonomiky a personalistiky
33131 Odborní účetní všeobecní
Účetní (4)
33133 Odborní účetní finanční a investiční
Samostatný účetní (5)
332 Odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví, obchodní zástupci, nákupčí a obchodní makléři
3324 Obchodní makléři
33240 Obchodní makléři
Obchodník (4)
333 Zprostředkovatelé služeb
3333 Odborní pracovníci úřadů práce a pracovních agentur
33337 Odborní profesní poradci služeb zaměstnanosti
Kariérový poradce pro ohrožené, rizikové a znevýhodněné skupiny obyvatel (6)
Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu (6)
3334 Realitní makléři
33340 Realitní makléři
Realitní makléř (4)
3339 Zprostředkovatelé služeb jinde neuvedení
33392 Obchodní referenti
Obchodní referent (5)
33393 Aukcionáři (dražebníci)
Aukcionář, dražebník (4)
334 Odborní administrativní pracovníci a asistenti
3341 Vedoucí v oblasti administrativních agend
33411 Vedoucí všeobecných administrativních pracovníků
Vedoucí týmu (4)
33412 Vedoucí všeobecných sekretářů
Vedoucí týmu (4)
33413 Vedoucí pracovníků pro zadávání dat a zpracování textů
Vedoucí týmu (4)
33414 Vedoucí pokladníků a přepážkových pracovníků
Vedoucí týmu (4)
33415 Vedoucí pracovníků informačních služeb
Vedoucí týmu (4)
33416 Vedoucí úředníků pro zpracování číselných údajů
Vedoucí týmu (4)
33417 Vedoucí úředníků v logistice
Vedoucí týmu (4)
33419 Vedoucí ostatních úředníků
Vedoucí týmu (4)
3343 Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace
33431 Odborní asistenti v administrativě
Administrativní pracovník (4)
33432 Odborní pracovníci hospodářské správy
Správce majetku (6)
335 Pracovníci veřejné správy v oblasti státních regulací
3355 Policejní inspektoři, komisaři a radové Policie ČR
33551 Inspektoři Policie ČR
Inspektor specialista ICT (4)
33552 Vrchní inspektoři Policie ČR
Vrchní inspektor - kriminalistický technik (4)
Vrchní inspektor - operační důstojník (4)
Vrchní inspektor - specialista ICT (4)
Vrchní inspektor služby kriminální policie a vyšetřování (4)
Vrchní inspektor zásahové jednotky (4)
33553 Komisaři Policie ČR
Komisař - specialista ICT (6)
Komisař - manažer (6)
Komisař - kriminalistický technik (6)
33554 Vrchní komisaři Policie ČR
Vrchní komisař - kriminalistický expert (6)
Vrchní komisař služby cizinecké policie (6)
Vrchní komisař služby dopravní policie (6)
Vrchní komisař služby pořádkové policie (6)
Vrchní komisař služby kriminální policie a vyšetřování (6)
Vrchní komisař služby pro zbraně a bezpečnostní materiál (6)
Vrchní komisař – specialista ICT (6)
Vrchní komisař - manažer (6)
Vrchní komisař - příslušník štábu (6)
33555 Radové Policie ČR
Rada - manažer (7)
Rada - příslušník štábu (7)
Rada služby cizinecké policie (7)
Rada služby dopravní policie (7)
Rada služby kriminální policie a vyšetřování (7)
Rada služby pořádkové policie (7)
Rada - kriminalistický expert (7)
Rada služby pro zbraně a bezpečnostní materiál (7)
Vrchní rada, vrchní státní rada - manažer (7)
34 Odborní pracovníci v oblasti práva, kultury, sportu a v příbuzných oborech
343 Odborní pracovníci v oblasti umění a kultury, šéfkuchaři
3435 Ostatní odborní pracovníci v oblasti umění a kultury
34359 Odborní pracovníci v oblasti umění a kultury jinde neuvedení
Samostatný technik scénického osvětlení (6)
35 Technici v oblasti informačních a komunikačních technologií
351 Technici provozu a uživatelské podpory informačních a komunikačních technologií a příbuzní pracovníci
3511 Technici provozu informačních a komunikačních technologií
35110 Technici provozu informačních a komunikačních technologií, technici programátoři
Správce aplikací (4)
Samostatný programátor (6)
Samostatný technik IT (6)
Programátor PLC (6)
3513 Technici počítačových sítí a systémů
35130 Technici počítačových sítí a systémů
Správce IT pro malé a střední organizace (4)
Správce operačních systémů a sítí (6)
352 Technici v oblasti telekomunikací a vysílání
3521 Technici v oblasti vysílání a audiovizuálních záznamů
35211 Zvukaři a osvětlovači
Samostatný technik zvuku (6)