Specialisté

21 Specialisté v oblasti vědy a techniky
214 Specialisté ve výrobě, stavebnictví a příbuzných oborech
2141 Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech
21412 Specialisté v oblasti kvality a certifikace systémů řízení (ISO)
Poradce systému kvality (7)
215 Specialisté v oblasti elektrotechniky, elektroniky a elektronických komunikací
2151 Inženýři elektrotechnici a energetici
21511 Inženýři elektrotechnici a energetici ve výzkumu a vývoji
Elektroinženýr výzkumný a vývojový pracovník (7)
Samostatný elektrotechnik výzkumný a vývojový pracovník (6)
21512 Inženýři elektrotechnici a energetici projektanti, konstruktéři
Elektroinženýr konstruktér měřících přístrojů (7)
Elektroinženýr konstruktér pro elektrické stroje, přístroje a zařízení (7)
Elektroinženýr projektant (7)
Samostatný elektrotechnik konstruktér pro elektrické stroje a přístroje (6)
Samostatný elektrotechnik projektant (6)
21513 Inženýři elektrotechnici a energetici technologové, normovači
Elektroinženýr technolog (7)
Samostatný elektrotechnik technolog (6)
21514 Inženýři elektrotechnici a energetici přípravy a realizace investic, inženýringu
Energetik specialista rozvoje elektrické sítě (7)
Energetik specialista správy elektrické sítě (7)
Elektroinženýr investic a engineeringu (7)
Samostatný elektrotechnik investic a engineeringu (6)
21515 Inženýři elektrotechnici a energetici kontroly a řízení kvality
Elektroinženýr pracovník řízení jakosti (7)
Samostatný elektrotechnik pracovník řízení jakosti (6)
21516 Inženýři elektrotechnici a energetici přístrojů, strojů a zařízení
Energetik specialista distribuční soustavy (7)
Energetik specialista řídicí soustavy (7)
21517 Inženýři energetici výroby energie
Specialista energetického dispečinku (7)
Specialista operátor jaderné elektrárny (7)
Energetik specialista provozu elektrárny (7)
Samostatný technik provozu řídicí soustavy (6)
Samostatný technik rozvoje elektrické sítě (6)
Samostatný pracovník investic a engineeringu v energetice (6)
Samostatný technik provozu elektrárny (6)
Samostatný technik rozvoje výroby elektrické energie (6)
Samostatný technolog elektrárny (6)
Samostatný technik provozu teplárny (6)
Samostatný technik rozvoje teplárenství (6)
Samostatný technolog teplárny (6)
Elektroinženýr dispečer (7)
Energetik specialista výroby tepelné energie (7)
21518 Inženýři energetici distribuce energie
Dispečer přenosové elektrické soustavy specialista (7)
Specialista měření v elektroenergetice (7)
Samostatný dispečer přenosové elektrické soustavy (6)
Samostatný technik správy dat o sítích VN, NN (6)
Samostatný technik měření v elektroenergetice (6)
Samostatný technik provozu distribuční soustavy (6)
21519 Ostatní inženýři elektrotechnici a energetici
Specialista metodik správy dat o sítích VN, NN (7)
Elektroinženýr pro biomedicínské stroje a přístroje (7)
2152 Inženýři elektronici
Elektroinženýr konstruktér měřících přístrojů (7)
216 Architekti, specialisté v oblasti územního plánování, návrháři a příbuzní pracovníci
2165 Kartografové a zeměměřiči
21650 Kartografové a zeměměřiči
Geodet specialista (7)
Kartograf specialista (7)
Samostatný geodet (6)
Samostatný kartograf (6)
24 Specialisté v obchodní sféře a veřejné správě
241 Specialisté v oblasti financí
2411 Specialisté v oblasti účetnictví
24111 Hlavní účetní
Hlavní účetní (7)
24112 Účetní auditoři
Finanční auditor (7)
24114 Metodici účetnictví
Účetní metodik (6)
24116 Daňoví specialisté a daňoví poradci
Daňový specialista (7)
24119 Ostatní specialisté v oblasti účetnictví
Manažer controllingu (7)
Specialista finančního controllingu (6)
2413 Finanční analytici a specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví
24136 Finanční analytici
Finanční analytik (7)
Analytik obchodní provozovny (6)
242 Specialisté v oblasti strategie a personálního řízení
2422 Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací
24221 Specialisté v oblasti řízení rizik
Manažer řízení rizik (7)
24224 Specialisté podpory podnikání
Projektový manažer (7)
24226 Specialisté v oblasti zahraničních vztahů a služeb
Manažer zahraničního obchodu (7)
2423 Specialisté v oblasti personálního řízení
24230 Specialisté v oblasti personálního řízení
Personalista specialista (6)
243 Specialisté v oblasti prodeje, nákupu, marketingu a styku s veřejností
2431 Specialisté v oblasti reklamy a marketingu, průzkumu trhu
24311 Specialisté v oblasti marketingu
Specialista merchandisingu (4)
Specialista marketingu (5)
24312 Specialisté v oblasti propagace a reklamy
Media buyer (4)
2432 Specialisté pro styk s veřejností
24320 Specialisté pro styk s veřejností
Specialista služeb zákazníkům (4)
2433 Specialisté v oblasti prodeje a nákupu produktů a služeb (kromě informačních a komunikačních technologií)
24331 Specialisté v oblasti prodeje a nákupu strojů, přístrojů a zařízení (kromě informačních a komunikačních technologií)
Manažer zahraničního obchodu (7)
24332 Specialisté v oblasti prodeje a nákupu energií, přírodních surovin a stavebnin
Manažer zahraničního obchodu (7)
24333 Specialisté v oblasti prodeje a nákupu farmaceutických produktů
Manažer zahraničního obchodu (7)
24334 Specialisté v oblasti prodeje a nákupu potravinářských a chemických produktů
Manažer zahraničního obchodu (7)
24335 Specialisté v oblasti prodeje a nákupu gumárenských, plastikářských, sklářských a keramických produktů
Manažer zahraničního obchodu (7)
24336 Specialisté v oblasti prodeje a nákupu textilních a kožedělných produktů
Manažer zahraničního obchodu (7)
24337 Specialisté v oblasti prodeje a nákupu služeb
Manažer zahraničního obchodu (7)
24339 Specialisté v oblasti prodeje a nákupu ostatních produktů (kromě informačních a komunikačních technologií)
Manažer zahraničního obchodu (7)
2434 Specialisté v oblasti prodeje a nákupu informačních a komunikačních technologií
24340 Specialisté v oblasti prodeje a nákupu informačních a komunikačních technologií
Manažer zahraničního obchodu (7)
25 Specialisté v oblasti informačních a komunikačních technologií
251 Analytici a vývojáři softwaru a počítačových aplikací
2511 Systémoví analytici
25110 Systémoví analytici
Programátor analytik (7)
Analytik IT (6)
Business analytik (6)
2512 Vývojáři softwaru
25120 Vývojáři softwaru
Analytik IT (6)
Návrhář software (6)
2514 Programátoři počítačových aplikací
25140 Programátoři počítačových aplikací specialisté
Samostatný programátor (6)
Programátor analytik (7)
2519 Specialisté v oblasti testování softwaru a příbuzní pracovníci
25190 Specialisté v oblasti testování softwaru a příbuzní pracovníci
Tester automatizovaného testování (6)
252 Specialisté v oblasti databází a počítačových sítí
2521 Návrháři a správci databází
25210 Návrháři a správci databází
Analytik IT (6)
Návrhář databází (6)
2522 Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí
25220 Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí
Systémový inženýr správy aplikací (7)
Správce řídicích systémů (7)
Specialista IT (7)
Specialista operačních systémů a sítí (7)
2529 Specialisté v oblasti bezpečnosti dat a příbuzní pracovníci
25290 Specialisté v oblasti bezpečnosti dat a příbuzní pracovníci
Pracovník bezpečnostního dohledového centra informačních systémů (5)
26 Specialisté v oblasti právní, sociální, kulturní a v příbuzných oblastech
263 Specialisté v oblasti sociální, církevní a v příbuzných oblastech
2632 Sociologové, antropologové a specialisté v příbuzných oborech
26322 Sociologové
Sociolog specialista (7)
Samostatný sociolog (6)
26324 Geografové
Geograf specialista (7)
Samostatný geograf (6)
2635 Specialisté v oblasti sociální práce
Koordinační pracovník v sociální oblasti (4)
Interkulturní pracovník (5)
Romský asistent (2)
26357 Sociální pracovníci specialisté v oblasti poradenství (včetně pedagogicko-psychologických poraden)
Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu (6)