Zákonodárci a řídící pracovníci

11 Zákonodárci, nejvyšší státní úředníci a nejvyšší představitelé společností
112 Nejvyšší představitelé společností a institucí (kromě politických, zájmových a příbuzných organizací)
1120 Nejvyšší představitelé společností a institucí (kromě politických, zájmových a příbuzných organizací)
11201 Nejvyšší představitelé velkých společností a institucí
Generální ředitel (7)
11202 Nejvyšší představitelé středních společností a institucí
Generální ředitel (7)
11203 Nejvyšší představitelé malých společností a institucí
Ředitel malé organizace (7)
12 Řídící pracovníci v oblasti správy podniku, obchodních, administrativních a podpůrných činností
121 Řídící pracovníci v oblasti správy podniku, administrativních a podpůrných činností
1211 Řídící pracovníci v oblasti financí (kromě finančních a pojišťovacích služeb)
12111 Ekonomičtí a finanční náměstci (ředitelé)
Finanční ředitel (7)
12112 Řídící pracovníci v oblasti ekonomiky a financí (kromě finančních a pojišťovacích služeb)
Finanční ředitel (7)
Obchodní ředitel (7)
Ředitel malé organizace (7)
12113 Řídící pracovníci v oblasti účetnictví a kontrolingu
Ředitel malé organizace (7)
1212 Řídící pracovníci v oblasti lidských zdrojů
12121 Personální náměstci (ředitelé)
Personální ředitel (7)
12122 Řídící pracovníci v oblasti personální
Personální ředitel (7)
Ředitel malé organizace (7)
12123 Řídící pracovníci v oblasti zaměstnanosti
Ředitel malé organizace (7)
1213 Řídící pracovníci v oblasti strategie a politiky organizací
12130 Řídící pracovníci v oblasti strategie a politiky organizací
Ředitel investičního rozvoje (7)
1219 Ostatní řídící pracovníci v oblasti správy podniku, administrativních a podpůrných činností
Vedoucí týmu (4)
12191 Řídící pracovníci v oblasti kvality a certifikace systémů řízení (ISO)
Ředitel interního auditu (7)
Manažer kvality (7)
Manažer kontroly kvality (7)
12193 Řídící pracovníci v oblasti úklidu
Ředitel malé organizace (7)
12194 Řídící pracovníci v oblasti racionalizace výroby a investic
Ředitel malé organizace (7)
122 Řídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu, výzkumu, vývoje, reklamy a styku s veřejností
1221 Řídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu a v příbuzných oblastech
12211 Obchodní náměstci (ředitelé)
Obchodní ředitel (7)
12212 Řídící pracovníci v oblasti obchodu
Obchodní ředitel (7)
Ředitel malé organizace (7)
12213 Řídící pracovníci v oblasti marketingu
Marketingový ředitel (7)
Ředitel malé organizace (7)
12214 Řídící pracovníci servisních služeb a reklamací
Ředitel zákaznických služeb (7)
Ředitel malé organizace (7)
12215 Řídící pracovníci v oblasti půjčování a pronájmu movitých věcí
Ředitel malé organizace (7)
12219 Ostatní řídící pracovníci v oblastech příbuzných obchodu a marketingu
Ředitel malé organizace (7)
1222 Řídící pracovníci v oblasti reklamy a styku s veřejností
12221 Řídící pracovníci v oblasti reklamy
Ředitel malé organizace (7)
1223 Řídící pracovníci v oblasti výzkumu a vývoje
12231 Náměstci (ředitelé) pro technický rozvoj, výzkum a vývoj
Technický ředitel (7)
12232 Řídící pracovníci v oblasti technického rozvoje
Ředitel malé organizace (7)
12239 Ostatní řídící pracovníci v oblasti výzkumu a vývoje
Technický ředitel (7)
Ředitel malé organizace (7)
13 Řídící pracovníci v oblasti výroby, informačních technologií, vzdělávání a v příbuzných oborech
131 Řídící pracovníci v zemědělství, lesnictví, rybářství a v oblasti životního prostředí
1311 Řídící pracovníci v zemědělství, lesnictví, myslivosti a v oblasti životního prostředí
13112 Řídící pracovníci v zemědělství a zahradnictví
Ředitel malé organizace (7)
13113 Řídící pracovníci v lesnictví a myslivosti
Ředitel malé organizace (7)
13114 Řídící pracovníci ve vodním hospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody)
Ředitel malé organizace (7)
13115 Řídící pracovníci v oblasti životního prostředí
Ředitel malé organizace (7)
1312 Řídící pracovníci v rybářství a akvakultuře
13122 Řídící pracovníci v rybářství a akvakultuře
Ředitel malé organizace (7)
132 Řídící pracovníci v průmyslové výrobě, těžbě, stavebnictví, dopravě a v příbuzných oborech
1321 Řídící pracovníci v průmyslové výrobě
Samostatný elektrotechnik manažer provozu (6)
13211 Výrobní a techničtí náměstci (ředitelé) v průmyslové výrobě
Provozní ředitel (7)
Výrobní ředitel (7)
13212 Řídící pracovníci ve zpracovatelském průmyslu
Výrobní ředitel (7)
13213 Řídící pracovníci v energetice
Výrobní ředitel (7)
Ředitel malé organizace (7)
13214 Řídící pracovníci v oblasti úpravy a rozvodu vody
Výrobní ředitel (7)
Ředitel malé organizace (7)
13215 Řídící pracovníci v oblasti odpadů a sanací
Výrobní ředitel (7)
Ředitel malé organizace (7)
1322 Řídící pracovníci v těžbě a geologii
13222 Řídící pracovníci v těžbě
Ředitel malé organizace (7)
13223 Řídící pracovníci v geologii
Ředitel malé organizace (7)
1323 Řídící pracovníci ve stavebnictví a zeměměřictví
13233 Řídící pracovníci stavebního provozu
Ředitel malé organizace (7)
13234 Řídící pracovníci v zeměměřictví
Ředitel malé organizace (7)
13235 Řídící pracovníci v oblasti projektování ve stavebnictví
Ředitel malé organizace (7)
1324 Řídící pracovníci v dopravě, logistice a příbuzných oborech
13241 Řídící pracovníci v oblasti zásobování a nákupu
Ředitel nákupu (7)
Ředitel malé organizace (7)
13242 Řídící pracovníci v oblasti skladování
Ředitel malé organizace (7)
13243 Řídící pracovníci v oblasti dopravy
Ředitel malé organizace (7)
13244 Řídící pracovníci v oblasti poštovních a doručovatelských služeb
Ředitel malé organizace (7)
13245 Řídící pracovníci v oblasti logistiky
Ředitel logistiky (7)
Ředitel malé organizace (7)
133 Řídící pracovníci v oblasti informačních a komunikačních technologií
1330 Řídící pracovníci v oblasti informačních a komunikačních technologií
13301 Výrobní a techničtí náměstci (ředitelé) v oblasti informačních a komunikačních technologií
Ředitel informačních technologií (7)
13302 Řídící pracovníci v oblasti informačních technologií a činností
Ředitel informačních technologií (7)
Ředitel malé organizace (7)
13303 Řídící pracovníci v oblasti telekomunikačních činností
Ředitel malé organizace (7)
134 Řídící pracovníci v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, v sociálních a jiných oblastech
1341 Řídící pracovníci v oblasti péče o děti
13411 Řídící pracovníci v oblasti předškolní výchovy (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami)
Ředitel malé organizace (7)
13412 Řídící pracovníci v oblasti předškolní výchovy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Ředitel malé organizace (7)
13413 Řídící pracovníci v oblasti mimoškolní výchovy
Ředitel malé organizace (7)
1342 Řídící pracovníci v oblasti zdravotnictví
13429 Ostatní řídící pracovníci v oblasti zdravotnictví
Ředitel malé organizace (7)
1343 Řídící pracovníci v oblasti péče o seniory
13439 Ostatní řídící pracovníci v oblasti péče o seniory
Ředitel malé organizace (7)
1344 Řídící pracovníci v sociální oblasti (kromě péče o seniory)
13442 Řídící pracovníci v oblasti pobytových sociálních služeb (kromě péče o seniory)
Ředitel malé organizace (7)
13443 Řídící pracovníci v oblasti ambulantních a terénních sociálních služeb (kromě péče o seniory)
Ředitel malé organizace (7)
1345 Řídící pracovníci v oblasti vzdělávání
13451 Řídící pracovníci na základních školách
Ředitel malé organizace (7)
13452 Řídící pracovníci na středních školách
Ředitel malé organizace (7)
13453 Řídící pracovníci na konzervatořích
Ředitel malé organizace (7)
13454 Řídící pracovníci na vyšších odborných školách
Ředitel malé organizace (7)
13455 Řídící pracovníci na vysokých školách
Ředitel malé organizace (7)
13456 Řídící pracovníci na školách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Ředitel malé organizace (7)
13459 Ostatní řídící pracovníci v oblasti vzdělávání
Ředitel malé organizace (7)
1346 Řídící pracovníci v oblasti finančních a pojišťovacích služeb
13461 Řídící pracovníci v oblasti finančních služeb
Ředitel malé organizace (7)
13462 Řídící pracovníci v oblasti pojišťovacích služeb
Ředitel malé organizace (7)
1349 Řídící pracovníci knihoven, muzeí, v oblasti práva a bezpečnosti a v dalších oblastech
13491 Řídící pracovníci knihoven, muzeí a v příbuzných oblastech
Ředitel malé organizace (7)
13493 Řídící pracovníci vnitřní bezpečnosti a ochrany organizací a detektivních agentur
Ředitel malé organizace (7)
13494 Řídící pracovníci v právní oblasti
Ředitel malé organizace (7)
13495 Řídící pracovníci v církevní oblasti
Ředitel malé organizace (7)
14 Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb, obchodu a ostatní řídící pracovníci
141 Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb
1411 Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích služeb
14111 Řídící pracovníci v hotelích
Ředitel malé organizace (7)
14112 Řídící pracovníci v ubytovnách (kromě studentských)
Ředitel malé organizace (7)
14113 Řídící pracovníci ve studentských ubytovnách
Ředitel malé organizace (7)
1412 Řídící pracovníci v oblasti stravovacích služeb
14121 Řídící pracovníci v restauracích
Ředitel malé organizace (7)
14122 Řídící pracovníci v jídelnách (kromě školních)
Ředitel malé organizace (7)
14123 Řídící pracovníci v kavárnách a barech
Ředitel malé organizace (7)
14124 Řídící pracovníci cateringových společností
Ředitel malé organizace (7)
14125 Řídící pracovníci ve školních jídelnách
Ředitel malé organizace (7)
14126 Řídící pracovníci v menzách
Ředitel malé organizace (7)
142 Řídící pracovníci v maloobchodě a velkoobchodě
1420 Řídící pracovníci v maloobchodě a velkoobchodě
14201 Řídící pracovníci v maloobchodě
Obchodní ředitel (7)
Inspektor prodejen (4)
Ředitel malé organizace (7)
14202 Řídící pracovníci ve velkoobchodě
Obchodní ředitel (7)
Vedoucí velkoobchodní provozovny (4)
Oblastní manažer velkoobchodu pro svěřený region (6)
Ředitel malé organizace (7)
143 Ostatní řídící pracovníci
1431 Řídící pracovníci v oblasti kultury, vydavatelství, sportu a zábavy
14311 Řídící pracovníci v hernách, kasinech a sázkových kancelářích
Ředitel malé organizace (7)
14312 Řídící pracovníci v divadlech, kinech, rozhlasu a televizi
Ředitel malé organizace (7)
14313 Řídící pracovníci v oblasti sportu
Ředitel malé organizace (7)
14314 Řídící pracovníci v oblasti vydavatelství
Ředitel malé organizace (7)
1439 Řídící pracovníci v ostatních službách (cestovní kanceláře, nemovitosti, opravárenské služby, osobní služby a jiné)
14391 Řídící pracovníci v cestovních kancelářích a agenturách
Ředitel malé organizace (7)
14392 Řídící pracovníci v oblasti osobních služeb (čistírny, kadeřnictví, kosmetika, pohřebnictví, lázně, seznamky)
Ředitel malé organizace (7)
14393 Řídící pracovníci v oblasti opravárenských služeb
Ředitel malé organizace (7)
14394 Řídící pracovníci v oblasti nemovitostí
Ředitel malé organizace (7)
14395 Řídící pracovníci v oblasti veterinárních činností
Ředitel malé organizace (7)